Кабінет
Увійти

Немає облікового запису?

Зареєструватися
facebook

Оферта на надання платних послуг

1. Общие положения

1.1. https://gatex.top/ (далі - «Сайт») цієї Офертой пропонує укласти договір про надання послуг (далі - «Договір») з фізичними або юридичними особами, які надали свої анкетні дані для оформлення і виконання цього Договору.

1.2.Адміністрація Сайту (далі - «Компанія») піклується про правильну і безперебійну роботу Сайту.

1.3.Акцептовав справжню Оферту за допомогою здійснення нижче перерахованих дій, Ви (далі - «Клієнт») укладаєте Договір, в порядку та обсязі, визначених цією офертою.

1.4.Кліент може бути, як Продавцем, так і Покупцем.

1.5.Прі спільному згадуванні по тексту Договору Компанія і Клієнт також іменуються «Сторони», а кожен окремо «Сторона». Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право- і дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання Договору відповідно до його умов.

2.Терміни і визначення

2.1.Оферта - справжня оферта, розміщена в Мережі Інтернет за адресою: https://gatex.top/public-offer, спрямована виключно особі, вказавши свої анкетні дані, і що містить всі істотні умови Договору.

2.2.Срок акцепту - термін, протягом якого Клієнт повинен виконати всі необхідні дії для акцепту оферти.

2.3.Существенние умови договору - всі умови, які викладені в цій Оферті, а також найменування обраних Клієнтом Послуг і терміни їх надання.

2.4.Сеть Інтернет - всесвітня глобальна комп'ютерна мережа загального доступу.

2.5.Інтернет-ресурс - сукупність інтегрованих програмно-апаратних засобів та інформації, призначеної для публікації в мережі Інтернет і відображається в певній текстової, графічної або звукової формах. Інтернет-ресурс доступний для користувачів мережі Інтернет за допомогою доменного імені і (Uniform Resource Locator) - унікального електронної адреси, що дозволяють здійснювати доступ до інформації та програмно-апаратного комплексу або через відповідне мобільний додаток.

2.6.Печатное видання - інформаційне видання на паперовому носії.

2.7.Інформаціонние матеріали - будь-які текстові, графічні, аудіо-, відео- та змішані матеріали інформаційного характеру.

2.8.Размещеніе інформаційних матеріалів - технічне розміщення Компанією Інформаційних матеріалів Клієнта на Інтернет-ресурсах і в Друкованих виданнях Компанії.

2.9.Услугі - послуги Компанії по Розміщенню інформаційних матеріалів Клієнта або інші послуги Клієнту відповідно до умов Договору.

2.10.Медіа-параметри - умови розміщення інформаційних матеріалів, що включають: текст інформаційного матеріалу, дати публікації (показів), необхідні графічні зображення.

2.11.Регістраціонние дані - ідентифікаційні дані Клієнта, призначені для доступу Клієнта до Особистого кабінету. Реєстраційні дані складаються з: логіна (в якості логіна використовується e-mail Клієнта), номера телефону і пароля.

2.12.Анкетние дані Клієнта - Дані Клієнта про себе, які він заповнює за допомогою Пользовательского інтерфейсу Інтернет-ресурсу Компанії.

2.13.Лічний кабінет на Інтернет-ресурсі Компанії (далі - «Особистий кабінет») - інтерфейс доступу до управління розміщеннями Інформаційних матеріалів Клієнта, іншими послугами, їх оплаті, вчинення інших дій з Інформаційними матеріалами. Вхід здійснюється із застосуванням реєстраційних даних Клієнта.

2.14.Безопасная угода - це окрема Послуга Компанії, яка потрібна для захисту Клієнта від шахраїв. Суть даної послуги наступна: Покупець сплачує повну вартість обраного товару не Продавцю, а Компанії (шляхом поповнення свого Особового рахунку) і чекає, коли Продавець надішле цей товар. Тільки після повного огляду (тесту) товару Покупець може закрити цю Угоду і тоді Компанія перерахує на Особовий рахунок Продавця суму раніше списану з Покупця за мінусом 5% від цієї суми (комісія Компанії). Якщо Покупця не влаштовує товар, тоді відкривається Суперечка і Арбітр вирішує дану ситуацію індивідуально. Аналогічно і з Продавцем, він в будь-який момент може зупинити цю Угоду і тоді Арбітр буде вирішувати фінансову проблему цієї Угоди. У будь-якому випадку ця Послуга дуже ефективно працює проти шахраїв і аферистів.

2.15.Арбітр - співробітник Компанії, який вирішує спірні питання виникли між Сторонами в процесі Безпечної угоди. На підставі наданої йому інформації від обох Сторін і зібраних фактів, він приймає остаточне рішення і тим самим закриває угоду. За рішенням Арбітра, винна Сторона може бути оштрафована і повинна компенсувати збитки іншій Стороні, участвовашіх в Угоді.

2.16.Ліцевой рахунок - рахунок аналітичного обліку, призначений для обліку розрахунків Клієнта з Компанією або облік розрахунків Клієнта з іншим Клієнтом (застосовується при Безпечних угодах) і відображає всі фінансові операції з певною Стороною.

2.17.Баланс Особового рахунку - різниця між сумою авансових платежів Клієнта і сумою грошових коштів, утриманої за Послуги Компанії, а так же сумою коштів брали участь в безпеку угод. Інформація про Балансі Особового рахунку відображається в Особистому кабінеті.

2.18.Пополненіе Особового рахунку - внесення Клієнтом авансового платежу в рахунок оплати майбутніх Послуг Компанії за даним договором або для здійснення Безпечних угод.

2.19.Расходованіе коштів з Особового рахунку - витрата коштів з Особового рахунку Клієнта в рахунок оплати Клієнтом Послуг Компанії, або для покупок товару за допомогою Безпечних угод, а так же оплата штрафів за порушення правил Безпечної угоди (пункти 2.14-2.15).

2.20.Двіженіе по особовому рахунку - Зміна Балансу особового рахунку, як в позитивну (Особовий рахунок поповнюється), так і в негативну сторону (Витрачання коштів з Особового рахунку).

2.21.Заказ - пропозиція Клієнта, адресований Компанії, надати йому послуги по Розміщенню Інформаційних матеріалів в рамках даного Договору із зазначенням всіх Медіа-параметрів, необхідних для даного розміщення. Замовлення видається Клієнтом через Особистий кабінет.

2.22.Позіція замовлення - складова частина Замовлення, яка представляє собою пропозицію Клієнта, адресований Компанії надати йому один певний тип Послуги, із зазначенням всіх Медіа-параметрів, необхідних для надання даної Послуги.

2.23.ФОП (ФОП) - фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю.

2.24.В Оферті можуть бути використані терміни, не визначені в цьому розділі. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Пропоновані можливості. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Пропоновані можливості слід керуватися тлумаченням терміну: в першу чергу - певним на Інтернет-ресурсі Компанії, в другу чергу - традиційно сформованим тлумаченням.

3. Порядок акцепту оферти

3.1.Заключеніе Клієнтом Договору з Компанією здійснюється акцептом цієї Оферти шляхом послідовного здійснення наступних дій:

3.1.1.Заполненія анкетних даних Клієнта та відправки цієї інформації в Компанію за допомогою Реєстраційної форми та доповненням цих даних в Особистому кабінеті Клієнта.

3.1.2.Внесеніе грошових коштів у вигляді авансового платежу на розрахунковий рахунок Компанії в порядку, визначених цим Договором.

3.1.3.Вибор за допомогою Особистого кабінету певної послуги та терміну її надання.

3.1.4.Перевода за допомогою Особистого кабінету грошових коштів зі свого Особового рахунку в оплату замовлених відповідно до п. 3.1.3.

3.2.Возврат коштів Клієнту з його поточного Балансу Особового рахунку на карту зазначену в Особистому кабінеті проводиться протягом 7 (семи) робочих днів з моменту вказівки коректної суми повернення і натисканням на кнопку Вивести кошти. Будьте уважні, тому що з суми повернення буде утримана комісія банку за переказ. Якщо сума більша, то повернення коштів може бути розбитий на кілька платежів.

3.3.Обязательним умовою надання Компанією послуг відповідно до Договору є прийняття, дотримання і застосування до відносин Сторін вимог і положень (далі - «Положення»), визначених таким документом: «Правила публікації», розміщений в Мережі Інтернет за адресою: https://gatex.top/rules

3.4.Компанія вправі в односторонньому порядку змінювати умови, правила, і ціни на проживання Інформаційних матеріалів (див. Пункт 3.3). При цьому зміні Компанія зобов'язана не пізніше, ніж за 3 (три) календарні дні оповістити Клієнтів за допомогою розміщення банера на головній сторінці сайту з повідомленням про цю зміну, про термін і характер зміни Пропоновані можливості або Правил публікації.

3.5.Компанія починає надання послуг після акцепту оферти відповідно до положень розділу 3.

4.Предмет договору

4.1.Предметом цього Договору є надання Компанією Послуг на умовах Пропоновані можливості.

5.Право і обов'язки сторін

5.1.Компанія зобов'язується:

5.1.1.Размещать Інформаційні матеріали Клієнта, що відповідають вимогам цього Договору та Положення.

5.1.2.Обеспечівать конфіденційність даних Клієнта в межах, встановлених законодавством.

5.1.3.Оказивать Послуги відповідно до заявлених характеристиками.

5.2.Кліент зобов'язується:

5.2.1.Своевременно і в повному обсязі оплачувати надані Компанією Послуги відповідно до цього Договору.

5.2.2.Предоставлять для розміщення на Інтернет-ресурсах і Друкованих виданнях Компанії Інформаційні матеріали, що відповідають вимогам цього Договору, Положення та чинному законодавству (в т.ч. закону про рекламу).

5.2.3.Соблюдать Положення.

5.2.4.Самостоятельно знайомитися з правилами роботи Інтернет ресурсу Компанії, з новими зміною Договору та Положення.

5.2.5.Гарантіровать Компанії наявність всіх необхідних для публікації Інформаційних матеріалів і документів, їх відповідність до вимог передбачених чинним законодавством, а також готовим надати зазначені документи на першу вимогу Компанії.

5.2.6.Полностью і самостійно розпоряджатися своїм Балансом Особового рахунку та здійснювати вивід коштів на банківську карту не рідше ніж один раз на добу.

5.3.Компанія має право:

5.3.1.Требовать від Клієнта своєчасної і повної оплати за надання Послуг.

5.3.2.В односторонньому порядку припинити надання Послуг або відмовитися від виконання цього Договору.

5.3.3.Не розміщувати Інформаційні матеріали Клієнта, зміст яких суперечить п. 5.2.2 цього Договору.

5.3.4.Редактіровать Інформаційні матеріали Клієнта (без спотворення інформації) для того, щоб вони відповідали умовам даного Договору і Положення.

5.3.5.Блокіровать назавжди обліковий запис Клієнта, який грубо або системно порушує пункти даного Договору або Положення.

5.3.6.Удалять обліковий запис Клієнта, який не заходив в свій Особистий кабінет більше одного року.

5.3.7.Отправлять Клієнту повідомлення і повідомлення в Особистий кабінет.

5.3.8.Отправлять Клієнту за вказаною ним електронною поштою інформаційні листи від імені Компанії.

6.Порядок розрахунків і вартість Послуг

6.1.Услугі виявляються Клієнту на умовах попередньої оплати Послуг. Клієнт виробляє авансовий платіж в розмірі 100% (Ста відсотків) від загальної вартості замовлених Послуг на підставі рахунку, виставленого Компанією Клієнту на оплату (далі - «Рахунок»).

6.2.Оплата Послуг Компанії проводиться перерахуванням коштів в зручній для Клієнта валюті, будь-яким із способів, які вказані в Особистому кабінеті.

6.3.Кліент і Компанія підтверджують і приймають наступне: Будь-які дії за цим Договором, включаючи, але не обмежуючись: Рух по особовому рахунку Клієнта, оформлення Замовлення, покупка Послуг і т.д., вчинені будь-яким фізичною особою через Особистий кабінет Клієнта, вважаються досконалими від імені та за рахунок Клієнта, через уповноваженого Клієнтом на такі дії Представника Клієнта. Правомочний Представник Клієнта є будь-яка фізична особа, яка вчиняє дії через Особистий кабінет Клієнта незалежно від того, які Анкетні дані про себе та людина чи Клієнт вказали при реєстрації. Клієнт самостійно і на свій розсуд наділяє відповідних фізичних осіб правами Представника Клієнта і постачає необхідною для доступу в Особистий кабінет інформацією (логін і пароль), і несе за це повну відповідальність.

6.4.По всім досконалим через Особистий кабінет вищезгаданим фізичною особою (Представником Клієнта) діям права і обов'язки виникають між Сторонами Договору: між Компанією та Клієнтом, через чий Особистий кабінет такі дії були здійснені. Всі документи і повідомлення в рамках виникли за цим Договором прав та обов'язків Компанія оформляє на Клієнта і відправляє за реквізитами Клієнта, зазначених у його Особистому кабінеті.

6.5.Компанія не несе ніякої відповідальності ні перед Клієнтом, ні перед третіми особами за вчинені вищевказаним фізичною особою (Представником Клієнта) через Особистий кабінет Клієнта дії, Компанія жодним чином не може і не повинна такі дії коментувати, регулювати або відстежувати. Клієнт несе повну відповідальність за всі вчинені Представником Клієнта через Особистий кабінет Клієнта дії і в повному обсязі відповідає за такі дії перед Компанією та будь-якими третіми особами.

6.6.Совершая платіж (іншу операцію з грошовими коштами) з метою Руху по особовому рахунку Представник клієнта усвідомлює і приймає, що робить його в якості Представника Клієнта - юридичної особи або ФОП. Будь-які перерахування грошових коштів у зв'язку з Лицьовим рахунком вважаються досконалими від імені і за дорученням Клієнта, з чийого Особистого кабінету Представник переходить до оплати. Вимога про повернення перерахованих Представником Клієнта за Клієнта грошових коштів може заявлятися тільки Клієнтом в рамках цієї Оферти.

6.7.В облікового запису Клієнта не можна указвают Представника Клієнта. Це окрема людина, а значить і мати окремий обліковий запис.

6.8.Вибор і використання способу / форми оплати Послуг проводиться Клієнтом на власний розсуд і без передбаченої відповідальності Компанії. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання обраних Клієнтом способу / форми оплати виходять за рамки Договору і регулюються угодами (договорами) між клієнтом та відповідними організаціями.

6.9.Стоімость Послуг, що надаються Компанією за Договором, визначається відповідно до обраним видом робіт:

  • Розміщення і просування оголошення,
  • Безпечна угода,
  • Інтернет магазин.

6.10.В вартість всіх Послуг вже включені податки.

6.11.Кліент зобов'язаний протягом трьох років з моменту оплати зберігати оригінали документів, що підтверджують оплату надаваних Компанією Послуг.

6.12.Предоставленіе Послуг проводиться тільки при позитивному Балансі Особового рахунку Клієнта. З моменту утворення нульового Балансу на Особовому рахунку Клієнта, надання Послуг припиняється, і може бути відновлено тільки після поповнення Особового рахунку відповідно до умов Договору.

6.13.Кліент самостійно відстежує зміну реквізитів Компанії зазначених в цьому Договорі та несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

6.14.Компанія своїми технічними засобами здійснює контроль за споживанням Клієнтом надаються Послуг, станом Особового рахунку Клієнта, враховує обсяг взаємних прав та зобов'язань по послуги, що надаються і їх загальну суму.

6.15.Обязательство Клієнта по оплаті вважається виконаним з моменту отримання Компанією надходження всієї суми оплати на розрахунковий рахунок Компанії.

7.Порядок замовлення послуг

7.1.Все Послуги по Даному договору Клієнт оформляє в рамках Замовлень, використовуючи для цього виключно Особистий кабінет.

7.2.Денежние кошти з Особового рахунку Клієнта списуються по факту надання Послуг.

7.3.Перед публікацією (показом) Компанія залишає за собою право перевірки наданих Інформаційних матеріалів на відповідність вимогам, зазначеним в Цьому Договорі та Статуті. У разі якщо надані Інформаційні матеріали не відповідають умовам Даного договору та Положення, Компанія може відмовити Клієнту в показі (публікаціях) даних матеріалів.

7.4.Медіа-параметри визначаються Клієнтом за допомогою Особистого кабінету в межах умов, діапазон яких формується Компанією.

7.5.Кліент може скасувати покази (публікації) Інформаційних матеріалів, що входять в Замовлення до оплати даного Замовлення.

8.Реквізіти Клієнта та Компанії

8.1.Кліент підтверджує, що Анкетні і Реєстраційні дані Клієнта були заповнені вірно і дає свою згоду на обробку всіх своїх персональних даних.

8.2.Сторони дійшли згоди, що Анкетні і Реєстраційні дані Клієнта є даними, які Компанія використовує для виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

9.Документооборот

9.1.Для цілей цього Договору, вираженого Офертой, сторони визнають необхідним і достатнім обмін документами за допомогою електронної пошти або Особистого кабінету, якщо інше не обумовлено умовами Договору.

9.2.Не вступаючи в суперечність з умовами оферти, Клієнт і Компанія має право в будь-який час оформити Договір у формі письмового двостороннього документа.

10.Условія конфіденційності взаємини сторін

10.1.Компанія зобов'язується дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Клієнта, а також іншої інформації про Клієнта, що стала відомою Компанії у зв'язку з використанням Особистого кабінету Клієнтом, за винятком випадків, коли така інформація:

10.1.1.Является загальнодоступною;

10.1.2.Раскрита на вимогу або з дозволу Клієнта;

10.1.3.Подлежіт надання контрагентам Компанії в обсязі, необхідному для виконання Договору;

10.1.4.Требует розкриття на підставах, передбачених законодавством;

10.1.5.В інших випадках, передбачених Договором.

11.Ответственность сторін

11.1.Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством.

11.2.Кліент несе відповідальність за якість і зміст наданих їм Інформаційних матеріалів, за їх достовірність, чистоту від претензій третіх осіб та правомірність їх поширення. У разі пред'явлення до Компанії претензій третіми особами (включаючи, але не обмежуючись державними органами), щодо розміщених в рамках цього Договору Інформаційних матеріалів, Клієнт зобов'язується самостійно і за свій рахунок урегулювати такі претензії, а в разі виникнення в зв'язку з вищевказаними претензіями у Компанії збитків, відшкодувати їх Компанії в повному обсязі.

11.3.В разі порушення Клієнтом положень п. 5.2.2, 5.2.3. і 11.2 Договору, в тому числі у випадках, коли такі порушення спричинили за собою надходження Компанії скарг від користувачів Сайту на розміщення Клієнтом на Сайті Інформаційні матеріали, Компанія знімає такі Інформаційні матеріали Клієнта з розміщення та / або припиняє надання інших Послуг щодо таких Інформаційних матеріалів . При цьому різниця між сплаченими Клієнтом грошовими коштами за відповідні Послуги та вартістю Послуг, отриманих Клієнтом на момент зняття Інформаційних матеріалів з розміщення та / або припинення надання інших Послуг, що не повертається Клієнту і є штрафом за невиконання Клієнтом прийнятих на себе відповідно до цього Договору зобов'язань .

11.4.Компанія не несе відповідальності перед третіми особами за зміст інформації, використовуваної в розміщуваних Клієнтом Інформаційних матеріалах, а також за майновий, моральний або будь-якої іншої шкоди, заподіяний в результаті використання третіми особами зазначеної інформації.

11.5.Компанія не несе відповідальності за Договором за:

11.5.1.Які небудь непрямі збитки та / або упущену вигоду Клієнта та / або третіх сторін незалежно від того, могла Компанія передбачити можливість таких збитків чи ні;

11.5.2.Іспользованіе (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Клієнтом обраної ним форми оплати Послуг за Договором.

11.6.Прі допущенні помилок в змісті інформаційних матеріалів Замовлення, що сталися з вини Компанії, остання здійснює повторні покази (публікації) в кількості, яка дорівнює кількості показів (публікацій), що вийшли з помилками, усунувши при цьому допущені спотворення.

11.7.Прі допущенні збоїв, що сталися на Інтернет ресурсі Компанії, в результаті яких не були здійснені покази (публікації) Інформаційних Матеріалів Замовлення, Компанія здійснює повторні покази (публікації) в кількості, яка дорівнює кількості нездійснених показів і в терміни, узгоджені з Клієнтом.

11.8.Компанія не несе відповідальності за збої на Інтернет ресурсі, що не спричинили відсутність показів (публікацій) Інформаційних матеріалів Клієнта за вже сплаченими до Замовлень.

11.9.Претензіі по показам (публікаціям) Інформаційного матеріалу приймаються протягом 5 робочих днів з дня першого показу (публікації) даного Інформаційного матеріалу. Якщо протягом зазначеного часу претензій на адресу Компаній не надходило, то роботи вважаються прийнятими Клієнтом і наступні претензії не приймаються.

11.10.Сторони домовилися, що в разі відмови Клієнта від оформленого та сплаченого Замовлення (повному або частковому), різниця вартості між оплаченим Замовленням та отриманими Клієнтом на момент такої відмови послугами, Клієнту не повертається і є відшкодуванням Компанії витрат, як слідства невикористання Клієнтом Послуг, які Компанія була готова надати.

12.Срок дії і зміна умов оферти

12.1.Оферта вважається опублікованій з моменту опублікування в мережі Інтернет за адресою https://gatex.top/public-offer і діє до моменту відкликання оферти Компанією.

12.2.Компанія залишає за собою право внести зміни в умови Оферти, а також в Положення (див. Пункт 3.4) та / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Компанією змін до Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

13.Срок дії, зміна і розірвання договору

13.1.Настоящій Договір набуває чинності з моменту вчинення Клієнтом дій, які вказані в розділі 3 Пропоновані можливості, і діє до закінчення поточного календарного року. Надалі Договір автоматично продовжується на наступні періоди тривалістю в 1 (один) календарний рік. Кількість таких продовжень не обмежено.

13.2.Сторони має право розірвати цей Договір на умовах, передбачених чинним законодавством, а також в односторонньому порядку відмовитися від його виконання. Сторони дійшли згоди, що одностороння відмова набирає чинності після закінчення 10 (десяти) днів після отримання зазначеного повідомлення, при цьому Договір вважається розірваним.

13.3.В разі відмови від виконання Договору з ініціативи Компанії, вона направляє Клієнту (згідно з пунктом 9.1) відповідне повідомлення.

13.4.Уведомленіе Клієнтом Компанії про розірвання Договору здійснюється шляхом направлення такого повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом вкладення. Повідомлення підписується і надсилається особою, чиї Анкетні дані вказані при реєстрації в Особистому кабінеті.

13.5.Вне залежності від способу внесення авансових платежів Клієнтом, повернення грошових авансових платежів здійснюється наступним чином:

13.5.1.Для юридичних осіб та ФОП: шляхом перерахуванням грошових коштів на розрахунковий рахунок Клієнта.

13.5.2.Для фізичних осіб: шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Клієнта при обов'язковій умові повного збігу особи, на чиє ім'я перераховуються гроші, з особою, вказаною як Клієнт в анкетних даних в Особистому кабінеті. При наявності обгрунтованих сумнівів у тотожності цих осіб повернення грошових коштів не проводиться.

13.6.Прі повернення невитрачених авансових платежів за Послуги Компанії, з Клієнта утримує 25% відсотків від суми повернення в якості неустойки за дострокове розірвання Договору.

14.Особие умови Договору

14.1.Кліент не має права поступитися або яким-небудь іншим чином передати свої права за цим Договором третій особі без попередньої письмової згоди Компанії.

14.2.Компанія право на свій розсуд, без згоди Клієнта, поступитися або яким-небудь іншим чином передати свої права за цим Договором третім особам, надіславши Клієнту відповідне повідомлення за допомогою електронної пошти протягом 10 (десяти) робочих днів з дати такої поступки чи іншої передачі .

14.3.Кліент несе повну відповідальність за збереження своїх реєстраційних та анкетних даних та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання його реєстраційних даних та / або каналу доступу.

14.4.В разі якщо одне або більше положень Пропоновані можливості є з будь-якої причини недійсними, що не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Пропоновані можливості (Договору), які залишаються в силі.

15.Пріменімое право і порядок вирішення спорів

15.1.Отношенія Сторін за цим Договором регулюються нормами чинного законодавства і міжнародного права.

15.2.Все суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом взаємних переговорів та консультацій.

15.3.Все неврегульовані спори і розбіжності для вирішення передаються в суд за місцем знаходження Компанії.