Кабінет
Увійти

Немає облікового запису?

Зареєструватися
facebook

Оферта надання платних послуг

1. Загальні положення
1.1. https://gatex.top/ (далі – «Сайт») цією Офертою пропонує укласти договір про надання послуг (далі – «Договір») з фізичними або юридичними особами, які надали свої Анкетні дані для оформлення та виконання цього Договору.

1.2.Адміністрація Сайту (далі – «Компанія») піклується про правильну та безперебійну роботу Сайту.

1.3. Акцептувавши цю Оферту за допомогою здійснення нижче перерахованих дій, Ви (далі - «Клієнт») укладаєте Договір, у порядку та обсязі, визначеному цією Офертою.

1.4.Клієнт може бути як Продавцем, так і Покупцем.

1.5.При спільній згадці за текстом Договору Компанія та Клієнт також називаються «Сторони», а кожен окремо «Сторона». Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що має необхідну право- та дієздатність, а також всі права та повноваження, необхідні та достатні для укладення та виконання Договору відповідно до його умов.

2.Терміни та визначення
2.1.Оферта – справжня оферта, розміщена в Мережі Інтернет за адресою: https://gatex.top/public-offer, надіслана виключно особі, яка вказала свої Анкетні дані та містить усі істотні умови Договору.

2.2.Термін акцепту – термін, протягом якого Клієнт повинен виконати всі необхідні дії для акцепту Оферти.

2.3.Суттєві умови договору - всі умови, що викладені у цій Оферті, а також найменування обраних Клієнтом Послуг та строки їх надання.

2.4.Мережа Інтернет - всесвітня глобальна комп'ютерна мережу загального доступу.

2.5.Інтернет-ресурс – сукупність інтегрованих програмно-апаратних засобів та інформації, призначеної для публікації в мережі Інтернет та відображуваної у певній текстовій, графічній чи звуковій формах. Інтернет-ресурс доступний для користувачів мережі Інтернет за допомогою доменного імені та (Uniform Resource Locator) - унікальної електронної адреси, що дозволяє здійснювати доступ до інформації та програмно-апаратного комплексу або через відповідний мобільний додаток.

2.6.Друковане видання – інформаційне видання на паперовому носії.

2.7.Інформаційні матеріали - будь-які текстові, графічні, аудіо-, відео- та змішані матеріали інформаційного характеру.

2.8.Розміщення інформаційних матеріалів - технічне розміщення Компанією Інформаційних матеріалів Клієнта на Інтернет-ресурсах та у Друкованих виданнях Компанії.

2.9.Послуги - послуги Компанії з Розміщення інформаційних матеріалів Клієнта або інші послуги Клієнту відповідно до умов Договору.

2.10.Медіа-параметри - умови розміщення інформаційних матеріалів, що включають: текст інформаційного матеріалу, дати публікації (показів), необхідні графічні зображення.

2.11.Реєстраційні дані – ідентифікаційні дані Клієнта, призначені для доступу Клієнта до Особистого кабінету. Реєстраційні дані складаються з: логіну (як логін використовується e-mail Клієнта), номера телефону та паролю.

2.12.Анкетні дані Клієнта – Дані Клієнта про себе, які він заповнює за допомогою Інтерфейсу користувача Інтернет-ресурсу Компанії.

2.13.Особистий кабінет на Інтернет-ресурсі Компанії (далі – «Особистий кабінет») - інтерфейс доступу до управління розміщеннями Інформаційних матеріалів Клієнта, іншими послугами, їх оплатою, здійснення інших дій з Інформаційними матеріалами. Вхід здійснюється із застосуванням Реєстраційних даних Клієнта.

2.14.Безпечна угода – це окрема Послуга Компанії, яка потрібна для захисту Клієнта від шахраїв. Суть даної послуги наступна: Покупець оплачує повну вартість обраного товару не Продавцю, а Компанії (шляхом поповнення свого Особового рахунку) і чекає, коли Продавець надішле цей товар. Тільки після повного огляду (тесту) товару Покупець може закрити цю Угоду і тоді Компанія перерахує на Лицьовий рахунок Продавця суму раніше списану з Покупця за мінусом 5% від цієї суми (комісія Компанії). Якщо Покупця не влаштовує товар, тоді відкривається суперечка і Арбітр вирішує цю ситуацію індивідуально. Аналогічно і з Продавцем, він у будь-який момент може зупинити цю Угоду і тоді Арбітр вирішуватиме фінансову проблему цієї Угоди. У будь-якому випадку ця Послуга дуже ефективно працює проти шахраїв та аферистів.

2.15. Арбітр - співробітник Компанії, який вирішує спірні питання, що виникли між Сторонами в процесі Безпечної угоди. На підставі наданої інформації від обох Сторін і зібраних фактів, він приймає остаточне рішення і тим самим закриває правочин. За рішенням Арбітра, винна Сторона може бути оштрафована і повинна компенсувати збитки іншій Стороні, яка брала участь у Угоді.

2.16.Лицевий рахунок - рахунок аналітичного обліку, призначений для обліку розрахунків Клієнта з Компанією або облік розрахунків Клієнта з іншим Клієнтом (застосовується при Безпечних угодах) і що відображає всі фінансові операції з певною Стороною.

2.17.Баланс Особового рахунку – різниця між сумою авансових платежів Клієнта та сумою грошових коштів, утриманою за Послуги Компанії, а також сумою коштів, що брали участь у Безпечних угодах. Інформація про Баланс Особового рахунку відображається в Особистому кабінеті.

2.18.Поповнення Особового рахунку - внесення Клієнтом авансового платежу в рахунок оплати майбутніх Послуг Компанії за цим договором або для здійснення Безпечних угод.

2.19.Витрата коштів з Особового рахунку – витрати коштів з Особового рахунку Клієнта в рахунок оплати Клієнтом Послуг Компанії, або для покупок товару за допомогою Безпечних угод, а так само оплата штрафів за порушення правил Безпечної угоди (пункти 2.14-2).

2.20.Рух по Особовому рахунку - Зміна Балансу особового рахунку, як у позитивну (Поповнення особового рахунку), так і в негативний бік (Витрата коштів з Особового рахунку).

2.21.Замовлення - пропозиція Клієнта, адресована Компанії, надати йому послуги з Розміщення Інформаційних матеріалів у рамках цього Договору із зазначенням усіх Медіа-параметрів, необхідних для цього розміщення. Замовлення надається Клієнтом через Особистий кабінет.

2.22.Позиція замовлення - складова частина Замовлення, яка є пропозицією Клієнта, адресована Компанії надати йому один певний тип Послуги, із зазначенням усіх Медіа-параметрів, необхідних для надання цієї Послуги.

2.23.ФОП (ФОП) – фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю.

2.24.В Оферті можуть бути використані терміни, не визначені в цьому розділі. У цьому випадку тлумачення такого терміна провадиться відповідно до тексту Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна в тексті Оферти слід керуватися тлумаченням терміна: в першу чергу – визначеним на Інтернет-ресурсі Компанії, у другу чергу – тлумаченням, що традиційно склалося.

3.Порядок акцепту Оферти
3.1.Укладання Клієнтом Договору з Компанією здійснюється акцептом цієї Оферти шляхом послідовного вчинення наступних дій:

3.1.1.Заповнення Анкетних даних Клієнта та відправлення даної інформації до Компанії за допомогою Реєстраційної форми та доповненням цих даних у Особистому кабінеті Клієнта.

3.1.2.Внесення коштів у вигляді авансового платежу на розрахунковий рахунок Компанії у порядку, визначеному цим Договором.

3.1.3.Вибір за допомогою Особистого кабінету певної послуги та строку її надання.

3.1.4.Переказ за допомогою Особового кабінету грошових коштів зі свого Особового рахунку в оплату замовлених відповідно до п. 3.1.3.

3.2.Повернення коштів Клієнту з його поточного Балансу Особового рахунку на картку вказану в Особовому кабінеті провадиться протягом 7 (семи) робочих днів з моменту вказівки коректної суми повернення та натисканням на кнопку Вивести кошти. Будьте уважні, бо з суми повернення буде утримано комісію банку за переказ. Якщо сума велика, то повернення коштів може бути розбитий на кілька платежів.

3.3.Обов'язковою умовою надання Компанією послуг відповідно до Договору є прийняття, дотримання та застосування до відносин Сторін вимог та положень (далі – «Положення»), визначених наступним документом: «Правила публікації», розміщений в мережі Інтернет за адресою: https:/ /gatex.top/rules

3.4.Компанія має право в односторонньому порядку змінювати умови, правила та ціни на Розміщення Інформаційних матеріалів (див. пункт 3.3). При цій зміні Компанія зобов'язана не пізніше, ніж за 3 (три) календарні дні оповістити Клієнтів за допомогою розміщення банера на головній сторінці Сайту з повідомленням про цю зміну, про термін та характер зміни Оферти або Правил публікації.

3.5.Компанія починає надання послуг після акцепту Оферти відповідно до положень розділу 3.

4.Предмет договору
4.1.Предметом цього Договору є надання Компанією Послуг на умовах Оферти.

5.Права та обов'язки сторін
5.1.Компанія зобов'язується:

5.1.1.Розміщувати Інформаційні матеріали Клієнта, які відповідають вимогам цього Договору та Положення.

5.1.2.Забезпечувати конфіденційність даних Клієнта в межах, встановлених законодавством.

5.1.3.Надавати Послуги відповідно до заявлених характеристик.

5.2.Клієнт зобов'язується:

5.2.1.Своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані Компанією Послуги відповідно до цього Договору.

5.2.2.Надавати для розміщення на Інтернет-ресурсах та Друкованих виданнях Компанії Інформаційні матеріали, що відповідають вимогам цього Договору, Положенню та чинному законодавству (в т.ч. закону про рекламу).

5.2.3.Дотримуватися Положення.

5.2.4.Самостійно знайомитися з правилами роботи Інтернет ресурсу Компанії, з новими змінами Договору та Положення.

5.2.5.Гарантувати Компанії наявність усіх необхідних для публікації Інформаційних матеріалів та документів, їх відповідність до вимог передбачених чинним законодавством, а також готовим надати зазначені документи на першу вимогу Компанії.

5.2.6.Повністю і самостійно розпоряджатися своїм Балансом Особового рахунку і здійснювати виведення коштів на банківську картку не рідше ніж один раз на добу.

5.3.Компанія має право:

5.3.1.Вимагати від Клієнта своєчасної та повної оплати за надання Послуг.

5.3.2.В односторонньому порядку припинити надання Послуг або відмовитись від виконання цього Договору.

5.3.3.Не розміщувати Інформаційні матеріали Клієнта, зміст яких суперечить п. 5.2.2 цього Договору.

5.3.4.Редагувати Інформаційні матеріали Клієнта (без спотворення інформації) для того, щоб вони відповідали умовам цього Договору та Положення.

5.3.5.Блокувати назавжди обліковий запис Клієнта, який грубо або системно порушує пункти цього Договору або Положення.

5.3.6.Видаляти обліковий запис Клієнта, який не заходив до свого Особистого кабінету більше одного року.

5.3.7. Надсилати Клієнту повідомлення та повідомлення до Особистого кабінету.

5.3.8. Надсилати Клієнту за вказаною електронною поштою інформаційні листи від імені Компанії.

6.Порядок розрахунків та вартість Послуг
6.1.Послуги надаються Клієнту на умовах попередньої оплати Послуг. Клієнт здійснює авансовий платіж у розмірі 100% (Ста відсотків) від загальної вартості послуг, що замовляються на підставі рахунку, виставленого Компанією Клієнту на оплату (далі - «Рахунок»).

6.2.Оплата Послуг Компанії здійснюється перерахуванням коштів у зручній для Клієнта валюті, будь-яким із способів, зазначених у Особистому кабінеті.

6.3.Клієнт і Компанія підтверджують і приймають наступне: Будь-які дії за цим Договором, включаючи, але не обмежуючись: Рух за Особовим рахунком Клієнта, оформлення Замовлення, покупка Послуг і т.д., скоєні будь-якою фізичною особою через Особистий кабінет Клієнта, вважаються від імені та за рахунок Клієнта, через уповноваженого Клієнтом на такі дії Представника Клієнта. Правомочний Представник Клієнта є будь-якою фізичною особою, яка вчиняє дії через Особистий кабінет Клієнта незалежно від того, які Анкетні дані про себе ця особа або Клієнт вказали при реєстрації. Клієнт самостійно та на свій розсуд наділяє відповідних фізичних осіб правами Представника Клієнта та надає необхідну для доступу до Особистого кабінету інформацію (логін та пароль), і несе за це повну відповідальність.

6.4.По всіх скоєних через Особистий кабінет вищеназваною фізичною особою (Представником Клієнта) діям права та обов'язки виникають між Сторонами Договору: між Компанією та Клієнтом, через чий Особистий кабінет такі дії були здійснені. Усі документи і повідомлення в рамках прав та обов'язків, що виникли за цим Договором Компанія оформляє на Клієнта та відправляє за реквізитами Клієнта, зазначеними в його Особистому кабінеті.

6.5.Компанія не несе жодної відповідальності ні перед Клієнтом, ні перед третіми особами за вчинені вищезгаданою фізичною особою (Представником Клієнта) через Особистий кабінет Клієнта дії, Компанія жодним чином не може і не повинна коментувати, регулювати або відстежувати такі дії. Клієнт несе повну відповідальність за всі вчинені Представником Клієнта через Особистий кабінет Клієнта дії та в повному обсязі відповідає за такі дії перед Компанією та будь-якими третіми особами.

6.6.Здійснюючи платіж (іншу операцію з коштами) з метою Руху по Особовому рахунку Представник клієнта усвідомлює та приймає, що здійснює його як Представник Клієнта - юридична особа або ФОП. Будь-які перерахування коштів у зв'язку з Лицьовим рахунком вважаються досконалими від імені та за дорученням Клієнта, з чийого Особистого кабінету Представник переходить до оплати. Вимога про повернення перерахованих Представником Клієнта за Клієнта коштів може заявлятися лише Клієнтом у межах цієї Оферти.

6.7.В обліковому записі Клієнта не можна вказувати Представника Клієнта. Це окрема людина, а отже, і окремий обліковий запис.

6.8.Вибір та використання способу/форми оплати Послуг здійснюється Клієнтом на власний розсуд та без передбаченої відповідальності Компанії. Безпека, конфіденційність, а також інші умови використання обраних Клієнтом способу/форми оплати виходять за рамки Договору та регулюються угодами між Клієнтом та відповідними організаціями.

6.9. Вартість послуг, що надаються Компанією за Договором, визначається відповідно до обраного виду робіт:

  • Розміщення та просування оголошення,
  • Безпечна угода,
  • Інтернет магазин.

6.10.У вартість всіх Послуг вже включено податки.

6.11.Клієнт зобов'язаний протягом трьох років з моменту оплати зберігати оригінали документів, що підтверджують оплату Послуг, що надаються Компанією.

6.12.Надання Послуг здійснюється лише за позитивного Балансу Особового рахунку Клієнта. З моменту утворення нульового Балансу на Особовому рахунку Клієнта надання Послуг припиняється і може бути відновлено лише після поповнення Особового рахунку відповідно до умов Договору.

6.13.Клієнт самостійно відстежує зміну реквізитів Компанії зазначених у цьому Договорі та несе відповідальність за правильність платежів, які він виконує.

6.14.Компанія своїми технічними засобами здійснює контроль за споживанням Клієнтом наданих Послуг, станом Особового рахунку Клієнта, враховує обсяг взаємних прав та зобов'язань за послугами та їх загальну суму.

6.15.Зобов'язання Клієнта з оплати вважається виконаним з моменту отримання Компанією надходження всієї суми оплати на розрахунковий рахунок Компанії.

7.Порядок замовлення послуг
7.1.Всі Послуги за Даним договором Клієнт оформляє в рамках Замовлень, використовуючи для цього виключно Особистий кабінет.

7.2.Кошти з Особового рахунку Клієнта списуються за фактом надання Послуг.

7.3. Перед публікацією (показом) Компанія залишає за собою право перевірки наданих Інформаційних матеріалів на відповідність вимогам, зазначеним у Даному Договорі та Положенні. Якщо надані Інформаційні матеріали не відповідають умовам Даного договору та Положення, Компанія може відмовити Клієнту у показі (публікаціях) даних матеріалів.

7.4.Медіа-параметри визначаються Клієнтом за допомогою Особистого кабінету в межах умов, діапазон яких формується Компанією.

7.5.Клієнт може скасувати покази (публікації) Інформаційних матеріалів, що входять до Замовлення до оплати цього Замовлення.

8.Реквізити Клієнта та Компанії
8.1.Клієнт підтверджує, що Анкетні та Реєстраційні дані Клієнта були заповнені правильно і дає свою згоду на обробку всіх своїх персональних даних.

8.2.Сторони дійшли згоди, що Анкетні та Реєстраційні дані Клієнта є даними, які Компанія використовує для виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

9.Документообіг
9.1.Для цілей цього Договору, вираженого Офертою, сторони визнають необхідним та достатнім обмін документами через електронну пошту або Особистий кабінет, якщо інше не обумовлено умовами Договору.

9.2.Не вступаючи у протиріччя з умовами Оферти, Клієнт та Компанія має право у будь-який час оформити Договір у формі письмового двостороннього документа.

10. Умови конфіденційності взаємовідносин сторін
10.1.Компанія зобов'язується дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Клієнта, а також іншої інформації про Клієнта, що стала відомою Компанією у зв'язку з використанням Особистого кабінету Клієнтом, за винятком випадків, коли така інформація:

10.1.1. Є загальнодоступною;

10.1.2.Розкрита на вимогу або з дозволу Клієнта;

10.1.3.Підлягає наданню контрагентам Компанії в обсязі, необхідному для виконання Договору;

10.1.4.Вимагає розкриття на підставах, передбачених законодавством;

10.1.5.В інших випадках, передбачених Договором.

11.Відповідальність сторін
11.1.Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством.

11.2.Клієнт несе відповідальність за якість та зміст наданих їм Інформаційних матеріалів, за їх достовірність, чистоту від претензій третіх осіб та правомірність їх поширення. У разі пред'явлення до Компанії претензій третіми особами (включаючи, але, не обмежуючись державними органами), щодо розміщених у рамках цього Договору Інформаційних матеріалів, Клієнт зобов'язується самостійно та за свій рахунок врегулювати такі претензії, а у разі виникнення у зв'язку із вищезазначеними претензіями у Компанії збитків, відшкодувати їх Компанії у повному обсязі.

11.3.У разі порушення Клієнтом положень п. 5.2.2, 5.2.3. та 11.2 Договору, у тому числі у випадках, коли такі порушення спричинили надходження Компанії скарг від користувачів Сайту на розміщені Клієнтом на Сайті Інформаційні матеріали, Компанія знімає такі Інформаційні матеріали Клієнта з розміщення та/або припиняє надання інших Послуг щодо таких Інформаційних матеріалів . При цьому різниця між сплаченими Клієнтом коштами за відповідні Послуги та вартістю Послуг, отриманих Клієнтом на момент зняття Інформаційних матеріалів з розміщення та/або припинення надання інших Послуг, не повертається Клієнту та є штрафом за невиконання Клієнтом прийнятих на себе відповідно до цього Договору зобов'язань .

11.4.Компанія не несе відповідальності перед третіми особами за зміст інформації, що використовується в Інформаційних матеріалах, що розміщуються Клієнтом, а також за майнові, моральні або будь-які інші збитки, завдані в результаті використання третіми особами зазначеної інформації.

11.5.Компанія не несе відповідальності за Договором за:

11.5.1.Якісь непрямі збитки та/або втрачену вигоду Клієнта та/або третіх сторін незалежно від того, могла Компанія передбачати можливість таких збитків чи ні;

11.5.2.Використання (неможливість використання) та будь-які наслідки використання (неможливості використання) Клієнтом обраної ним форми оплати Послуг за Договором.

11.6.При допущенні помилок у змісті Інформаційних матеріалів Замовлення, що відбулися з вини Компанії, остання здійснює повторні покази (публікації) у кількості, що дорівнює кількості показів (публікацій), що вийшли з помилками, усунувши при цьому допущені спотворення.

11.7.При допущенні збоїв, що відбулися на Інтернет ресурсі Компанії, в результаті яких не було здійснено покази (публікації) Інформаційних Матеріалів Замовлення, Компанія здійснює повторні покази (публікації) у кількості, що дорівнює кількості нездійснених показів та у строки, погоджені з Клієнтом.

11.8.Компанія не несе відповідальності за збої на Інтернет ресурсі, які не спричинили відсутність показів (публікацій) Інформаційних матеріалів Клієнта за вже оплаченими Замовленнями.

11.9.Претензії щодо показів (публікацій) Інформаційного матеріалу приймаються протягом 5 робочих днів з дня першого показу (публікації) даного Інформаційного матеріалу. Якщо протягом зазначеного часу претензій на адресу Компаній не надійшло, роботи вважаються прийнятими Клієнтом і наступні претензії не приймаються.

11.10. Сторони домовилися, що у разі відмови Клієнта від оформленого та оплаченого Замовлення (повним або частковим), різниця вартості між сплаченим Замовленням та отриманими Клієнтом на момент такої відмови послугами, Клієнту не повертається та є відшкодуванням Компанії витрат, як наслідки невикористання, які Компанія була готова надати.

12.Термін дії та зміна умов оферти
12.1.Оферта вважається опублікованою з моменту опублікування в мережі Інтернет за адресою https://gatex.top/public-offer і діє до моменту відкликання Оферти Компанією.

12.2.Компанія залишає за собою право внести зміни до умов Оферти, а також до Положення (див. пункт 3.4) та/або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Компанією змін до Оферти такі зміни набирають чинності з моменту опублікування, якщо інший термін набрання чинності не визначений додатково при їх публікації.

13.Термін дії, зміна та розірвання договору
13.1.Цей Договір набирає чинності з моменту вчинення Клієнтом дій, зазначених у розділі 3 Оферти, та діє до закінчення поточного календарного року. Надалі Договір автоматично продовжується на наступні періоди тривалістю 1 (один) календарний рік. Кількість таких продовжень не обмежена.

13.2.Сторони мають право розірвати цей Договір на умовах, передбачених чинним законодавством, а також в односторонньому порядку відмовитись від його виконання. Сторони дійшли згоди, що одностороння відмова набирає чинності після закінчення 10 (десяти) днів після отримання зазначеного повідомлення, при цьому Договір вважається розірваним.

13.3.У разі відмови від виконання Договору з ініціативи Компанії, вона надсилає Клієнту (згідно з пунктом 9.1) відповідне повідомлення.

13.4. Повідомлення Клієнтом Компанії про розірвання Договору здійснюється за допомогою направлення такого повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом вкладення. Повідомлення підписується та надсилається особою, чиї Анкетні дані вказані під час реєстрації в Особистому кабінеті.

13.5. Незалежно від способу внесення авансових платежів Клієнтом, повернення грошових авансових платежів здійснюється таким чином:

13.5.1.Для юридичних та ФОП: шляхом перерахуванням коштів на розрахунковий рахунок Клієнта.

13.5.2.Для фізичних осіб: шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Клієнта за обов'язкової умови повного збігу особи, на ім'я якої перераховуються гроші, з особою, зазначеною як Клієнт в Анкетних даних у Особовому кабінеті. За наявності обґрунтованих сумнівів у тотожності цих осіб повернення коштів не провадиться.

13.6.Під час повернення невитрачених авансових платежів за Послуги Компанії, з Клієнта утримує 25% відсотків від суми повернення як неустойку за дострокове розірвання Договору.

14. Особливі умови Договору
14.1.Клієнт не має права поступитися або будь-яким іншим чином передати свої права за цим Договором третій особі без попередньої письмової згоди Компанії.

14.2.Компанія має право на свій розсуд, без згоди Клієнта, поступитися або будь-яким іншим чином передати свої права за цим Договором третім особам, надіславши Клієнту відповідне повідомлення за допомогою електронної пошти протягом 10 (десяти) робочих днів з дати такої поступки або іншої передачі.

14.3.Клієнт несе повну відповідальність за збереження своїх Реєстраційних та Анкетних даних та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання його Реєстраційних даних та/або каналу доступу.

14.4.У разі якщо одне або більше положень Оферти є з якоїсь причини недійсними, які не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Оферти (Договору), які залишаються чинними.

15.Застосовне право та порядок вирішення спорів
15.1.Відносини Сторін за цим Договором регулюються нормами чинного законодавства та міжнародного права.

15.2.Всі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом взаємних переговорів та консультацій.

15.3.Всі неврегульовані суперечки та розбіжності для вирішення передаються до суду за місцезнаходженням Компанії.