Кабінет
Увійти

Немає облікового запису?

Зареєструватися
facebook

Політика конфіденційності

1. Основні поняття
Сайт – розташований в мережі Інтернет за адресою: https://gatex.top/
Адміністрація Сайту – https://mir09.com/contacts
Користувач – фізична чи юридична особа, яка розмістила свою персональну інформацію за допомогою Форми зворотного зв'язку на сайті з подальшою метою передачі даних Адміністрації Сайту.
Форма зворотного зв'язку – спеціальна форма, де Користувач розміщує свою персональну інформацію з метою передачі даних Адміністрації Сайту.

2. Загальні положення
2.1. Ця Політика конфіденційності є офіційним типовим документом Адміністрації Сайту та визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних та юридичних осіб, які використовують Форму зворотного зв'язку на Сайті.
2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, у т.ч. його персональних даних від несанкціонованого доступу та розголошення.
2.3. Відносини, пов'язані зі збиранням, зберіганням, розповсюдженням та захистом інформації про користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством.
2.4. Чинна редакція Політики конфіденційності є публічним документом, розроблена Адміністрацією Сайту та доступна будь-якому Користувачу мережі Інтернет при переході за гіпертекстовим посиланням «Політика конфіденційності».
2.5. Адміністрація Сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності.
2.6. При внесенні змін до Політики конфіденційності, Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Сайті https://gatex.top/.
2.7. При розміщенні нової редакції Політики конфіденційності на Сайті попередня редакція зберігається в архіві документації Адміністрації Сайту.
2.8. Користуючись Формою зворотного зв'язку, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності.
2.9. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність інформації, що отримується (збирається) про Користувача.

3. Умови та цілі обробки персональних даних
3.1. Персональні дані Користувача такі як: ім'я, прізвище, e-mail, телефон та ін., передаються Користувачем Адміністрації Сайту за згодою Користувача.
3.2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту через Форму зворотнього зв'язку означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.
3.3. Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, у т.ч. його персональних даних, а також додаткової інформації про Користувача, яку вони надають за своїм бажанням: організація, місто, номер банківської картки та ін. з метою виконання зобов'язань перед Користувачем Сайту.
3.4. Обробка персональних даних складає основі принципів:
а) законності цілей та способів обробки персональних даних та сумлінності;
б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним та заявленим при зборі персональних даних;
в) відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних та цілям обробки персональних даних;
г) неприпустимість об'єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, які містять персональні дані.
3.5. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача за його згодою з метою надання послуг/продажу товарів, що пропонуються на Сайті.

4. Зберігання персональних даних
4.1.Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються строго за призначенням, зазначеним у пункті 3 цієї Політики конфіденційності.

5. Передача персональних даних
5.1. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам без письмової згоди самого Користувача.

5.2. Надання персональних даних Користувача можливе лише за запитом державних органів, органів місцевого самоврядування у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6. Термін зберігання персональних даних
6.1. Персональні дані зберігаються три роки з дня останньої активності цього Користувача.
6.2. Видалити персональні дані Користувач може самостійно у своєму особистому кабінеті або письмово звернутися до Адміністрації Сайту.
6.3.За грубе порушення поточних Правил або чинного законодавства, Адміністрація Сайту може видалити всю інформацію, розміщену цим Користувачем.

7. Права та обов'язки користувачів
7.1. Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію щодо обробки його персональних даних.

8. Заходи захисту персональних даних
8.1.Адміністратор Сайту вживає технічних та організаційно-правових заходів з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій.

9. Звернення користувачів9.1. Користувач має право надсилати Адміністрації Сайту свої запити, в т.ч. щодо використання/видалення його персональних даних, передбачені п.3 цієї Політики конфіденційності в електронному вигляді за адресою, зазначеною в п.1.
9.2. Запит, що надсилається Користувачем, повинен містити таку інформацію:
для фізичної особи:
– номер основного документа, що засвідчує особу Користувача чи його представника;
– відомості про дату видачі зазначеного документа та орган, що його видав;
– дату реєстрації через Форму зворотного зв'язку;
– текст запиту у вільній формі;
– підпис Користувача чи його представника.
для юридичної особи:
– запит у вільній формі на фірмовому бланку;
– дата реєстрації через Форму зворотного зв'язку;
– запит має бути підписаний уповноваженою особою із додатком документів, що підтверджують повноваження особи.
9.3. Адміністрація Сайту зобов'язується розглянути і направити відповідь на запит Користувача, що надійшов, протягом 30 днів з моменту надходження звернення.
9.4. Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією від Користувача (електронно) відноситься до інформації обмеженого доступу і без згоди Користувача розголошенню не підлягає.